DELİK MİLLİ REDÜKTÖRLER

Delik milli redüktörlerde tekil gövde (monoblok) prensibine göre geliştirilmiştir.
Monoblok redüktörlerde anlatılan tüm özellikler delik milliler için de geçerlidir.
Bu redüktör tipinin özelliği delik milli olmasından dolayı birçok uygulama alanı için montaj kolaylığı ve kompaktlık sağlamasıdır.
Bu modeller, flanşlı, gövde bağlantılı, delik milden askı bağlantılı veya bunların bir birleşimi olan montaj şekillerinde üretilmektedir.
Delik milli redüktörler, sonsuz vidalı modellerde olduğu gibi modüler sistemde düşünülmüştür.
Çıkış milleri ve çıkış flanşları, standart ürün üzerine sonradan ilave edilebilmektedir.
Gövdenin her iki tarafından da bağlama imkânı sağlayan bağlantı delikleri mevcuttur.
Delik milli redüktörlerin motor bağlantılarında da esneklik getirilmiştir.
IEC B5 veya B14, standart akuple veya motorsuz mil girişli modeller mevcuttur.
Diğer sonsuz ve monoblok modeller ile olan birleşimi değişiklikler minimum düzeye indirilmiştir.
Yüksek mukavemet ve verimin ön plana çıktığı uygulama alanlarında, sonsuz vidalı redüktörlerin yerini almakta olup,
radyal yükler açısından da büyük avantajlar getirmektedir.