DÖKÜM TİP KÖRÜKLÜLER

Korozyona, rutubete dayanıklı alüminyum döküm gövdeli aspiratör ve körüklerin yanında, sac gövdeli vantilatör ve körüklerimiz güçlü radyal fanları ile dikkat çeker. Tüm havalandırma ürünlerinin statik ve dinamik balansları alınmış olup, sessiz ve yüksek verimli çalışmaları ile ; yakma havası
sağlanmasında, atık gazların bertaraf edilmesinde, kurutma pişirme vb ortamlarda havanın sirküle edilmesinde , ve sanayinin pek
çok alanında kullanılır.